Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu na zadanie pod nazwą:

BUDOWA POMNIKA JÓZEFA WYBICKIEGO W GŁOGOWIE

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do dnia 27.08.2018r.
do godziny 12.00, miejsce: Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie
ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów 
- SEKRETARIAT pok. 215 (II piętro)

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP404/Preview/23a3ebd5-09ba-4d98-8006-e8b721044bec

17 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu

 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów 

informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu na zadanie pod nazwą:

BUDOWA POMNIKA JÓZEFA WYBICKIEGO W GŁOGOWIE

 

17 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie KONKURSU

20 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o postępowaniu w trybie KONKURSU