Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zatrudni specjalistę ds. rozliczeń finansowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2020

DYREKTOR MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

 

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie minimum średnie,

 • minimum 2-letnie doświadczenie w księgowości,

 • bardzo dobra znajomość Excela oraz pakietu MS Office,

 • odpowiedzialność, dokładność, punktualność, systematyczność,

 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność

 • znajomość aktualnych przepisów dot. finansów publicznych

 

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • dobre umiejętności analityczne,

 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,

 • umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi,

 • otwartość na zmiany

3. Zakres obowiązków:

 • umiejętność rozliczania delegacji, pobranych zaliczek, kart drogowych, biletów, wydawnictw

 • tworzenie raportów kasowych i dokumentów z nim związanych

 • wystawianie faktur VAT,

 • uzgadnianie i kontrola rozliczeń kont księgowych,

 • weryfikacja dokumentów dotyczących sprzedaży,

 • bieżące monitorowanie należności oraz analiza kont,

 • terminowa realizacja zobowiązań’

 • przestrzeganie procedur wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora,

 • prowadzenie rozliczeń z kasą fiskalną,

 • prowadzenie spraw z zakresu działalności socjalnej

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy - umowa o pracę

 • wymiar czasu pracy - pełny etat

 • miejsce pracy – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie

 • godziny pracy – zgodnie z harmonogramem

5. Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w instytucji kultury

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

 • możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

 • CV

 • list motywacyjny

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.zmuda@muzeum.glogow.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2020 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń finansowych”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MA-H − www.mah.glogow.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

 

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: : Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67 – 200 Głogów, tel.: 76 833 30 38.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: Magdalena Wadas, e – mail: iod@muzeum.glogow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) art.6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b) art. 6 ust.1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych podczas przyszłych rekrutacji,

c) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody (nie dłużej jednak niż 2 lata).

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo:

 1. żądania dostępu do danych,
 2. żądania sprostowania danych,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
 4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Podanie danych jest obligatoryjne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.

11. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia podania.


Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2020-03-26
Data publikacji:2020-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Żmuda
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:372