Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku Muzuem Archelogiczno - Historycznego w Głogowie wpisanego do rejestru zabytków w Głogowie przy ul. Brama Brzostowska 1

"Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie informuje o wynikach zamówienia publicznego na 
Muzuem Archelogiczno - Historycznego w Głogowie 
wpisanego do rejestru zabytków w Głogowie 
przy ul. Brama Brzostowska 1".

Postępowanie wszczęto publikując ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (jako ogłoszenie nie obowiązkowe) Nr 616110-N-2017
z dnia 15.11.2017r oraz na stronie internetowej www.muzuem.glogow.pl

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku Muzuem Archelogiczno - Historycznego w Głogowie wpisanego do rejestru zabytków w Głogowie przy ul. Brama Brzostowska 1

Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie wpisanego do rejestru zabytków w Głogowie przy ul. Brama Brzostowska 1.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów 
ogłasza postępowanie w trybie przetargu publicznego na zadanie pod nazwą:

Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku Muzuem Archelogiczno - Historycznego w Głogowie wpisanego do rejestru zabytków w Głogowie przy ul. Brama Brzostowska 1

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: do dnia 27.11.2017 r.
do godziny 10.00, miejsce: Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie
ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów 
- SEKRETARIAT pok. 215 (II piętro)

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b8c6d235-acb7-4d2e-9da4-592925f62d2c


15 listopada 2017
Czytaj więcej o: Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie wpisanego do rejestru zabytków w Głogowie przy ul. Brama Brzostowska 1.

Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku Muzuem Archelogiczno - Historycznego w Głogowie wpisanego do rejestru zabytków w Głogowie przy ul. Brama Brzostowska 1

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie informuje o wynikach zamówienia publicznego na
"Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku
Muzuem Archelogiczno - Historycznego w Głogowie
wpisanego do rejestru zabytków w Głogowie
przy ul. Brama Brzostowska 1".

 
13 listopada 2017
Czytaj więcej o: Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku Muzuem Archelogiczno - Historycznego w Głogowie wpisanego do rejestru zabytków w Głogowie przy ul. Brama Brzostowska 1