Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Bibliotekarza w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

 

Agnieszka Grasza

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

22 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Bibliotekarza w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie

Dostarczanie oleju opałowego lekkiego w latach 2019-2021 do siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zamek Książąt Głogowskich)

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zamek Książąt Głogowskich) 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczna 2004r Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm. ) zawiadamia że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Dostarczanie oleju opałowego lekkiego w latach 2019-2021 do siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zamek Książąt Głogowskich)

Dostarczanie oleju opałowego lekkiego w latach 2019-2021 do siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zamek Książąt Głogowskich)

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zamek Książąt Głogowskich) zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1986) – dalej ustawa Pzp zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje:

http://www.bip.muzeum.glogow.pl/container/Informacj-z-otwarcia-ofert-08012019.pdf?noc=1546940852

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Dostarczanie oleju opałowego lekkiego w latach 2019-2021 do siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zamek Książąt Głogowskich)