Dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2016-2018 do siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zamek Książąt Głogowskich)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2015

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na zadanie pod nazwą:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2016-2018 do siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
(Zamek Książąt Głogowskich)


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: do dnia 19.11.2015 r. do godziny 11.00, miejsce:  Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów
- SEKRETARIAT pok. 215 (II piętro)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2015-11-10
Data publikacji:2015-11-10
Osoba sporządzająca dokument:Anna Jędruch
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Jędruch
Liczba odwiedzin:1780