Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2021

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych; znak sprawy: PZ.5580.3.1.2021 

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Podmiot kontrolowany:

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny, Oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Kontrolujący:

kpt. mgr inż. poż. Grzegorz Karpiński — Starszy Specjalista Samodzielnego Stanowiska ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, legitymacja służbowa nr 10/2015

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

 1.06—2.06.2021 r.

Przerwy w kontroli:

brak

Data podpisania protokołu kontroli:

18.06.2021 r.

Zalecenia pokontrolne:

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz.U. 2021 poz. 281, z późń. zm.) pouczono kontrolowanego o konieczności usunięcia nieprawidłowości z zakresu ochrony ppoż.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2021-12-20
Data publikacji:2021-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Lemańska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Lemańska
Liczba odwiedzin:1823