Zawiadomienie o wyborze oferty na przygotowanie projektu graficznego, składu i łamania oraz druk katalogu wraz z dostawą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2023

ZAMAWIAJĄCY :

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

w imieniu którego występuje Dyrektor Muzeum  p. Waldemar Hass
ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
Tel. (76) 833-30-38, (76) 834-10-81,
Strona internetowa: www.muzeum.glogow.pl
e-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl
NIP: 693-13-65-936, REGON: 000651000

 

ZAWIADAMIA

że w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest :

Przygotowanie projektu graficznego, składu i łamania oraz druk katalogu wraz z dostawą.

 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę :

ABALON s.r.o.
Branicka 32
147 00 Praga 4, Czechy
Cena oferty: 47.700,00 zł brutto

 Informację zamieszczono na stronie internetowej Muzeum : www.muzeum.glogow.pl

 

Dyrektor Muzeum
Waldemar Hass

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2023-06-13
Data publikacji:2023-06-13
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Grochowska-Jasnos
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:366