Jesteś tutaj: Start / Kontakt / ePUAP

ePUAP

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki została założona na platformie ePUAP:

https://www.epuap.gov.pl/

Katalog spraw do załatwienia w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, dostępny jest za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki.

Niezbędnym do skorzystania z niej jest założenie konta na stronie ePUAP.

 

Adres skrytki podmiotu na ESP ePUAP, do użycia przy adresowaniu pism: /mahglogow/SkrytkaESP

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Jednostki


Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES, ASiC lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT,
 • XML,
 • PDF, XPS,
 • CSV,
 • XLS, XLSX, ODS,
 • PPT, PPTX, ODP,
 • GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG,
 • GEOTIFF,
 • WAV, MP3, AVI, MPG, MPEG, MP4, M4A, MPEG4, OGG, OGV,
 • DWG, DWF, DXF, DGN, JP2,
 • ZIP, TAR, GZ (GZIP), 7Z,
 • HTML, XHTML.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami zależy od użytego formularza elektronicznego. Dla dokumentu elektronicznego utworzonego przy użyciu formularza „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego” wynosi 150 MB.

Wzory dokumentów elektronicznych wykorzystywanych przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, są opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych dostarczanych przez zainteresowanego, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to:

 • pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0,
 • płyta CD/CD-RW,
 • płyta DVD/DVD-RW.

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych dostarczanych przez zainteresowanego, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to:

 • pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0,
 • płyta CD/CD-RW,
 • płyta DVD/DVD-RW.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2024-06-03
Data publikacji:2024-06-03
Osoba sporządzająca dokument:Damian Poźniak
Osoba wprowadzająca dokument:Damian Poźniak
Liczba odwiedzin:432